NÅVÆRENDE BOLIGER MED "LEIE
FØR EIE"
Fladstadtunet i Rakkestad.

HVA ER LEIE FØR EIE?
Når du du med i Leie før Eie-konseptet, leier du boligen inntil 5 år med opsjon på kjøp av boligen. Prisøkningen på boligen (inntil 15 %) villedende som egenkapital. Modellen skal være en av de som er med på å ta en ny pris for 2019. Vi tilbyr konkurransedyktige leiepriser.

FORMÅL
Gi HABOs medlemmer mulighet til å eie bolig som et alternativ til å leie. Hjelpe folk som mangler egenkapital inn på boligmarkedet.

KRITERIER
- Må ha en personlig økonomi som er tilfredsstillende, dvs. være i stand til å betale faktiske bokostnader.
- Mangler egenkapital for å kjøpe bolig i dag, må være (eller bli) HABO-medlem.
- Behøver ikke være førstegangskjøper.

HABO
TILBYR
- Gjengjeld «fastpris» med innslagspunkt år 0
- Verdiøkning tilfaller slipper (inntilkravet p.t. 15 %).
- Priser (leiepris, kjøpspris,
finansieringsbehov) - Ivaretakelse av leieobjektet for egen del – selvstendighet
- Ingen
risiko (kan nei til kjøpsopsjonen, frivillighet) - Oppsparte midler gir økonomisk buffer

HABOS MODELL: LEIEKONTRAKT + KJØPSOPSJON LEIEKONTRAKT
Reguleres etter husleielovens regler som tidsbestemt kontrakt på 5 år med 3 måneder gjensidig oppsigelse.
Husleien er markedsleie og med 3 måneders depositum.

KJØPSOPSJON:
Tiltres og kan benyttes fra inngått leiekontrakt og frem til leieperiodens avslutning etter 5 år.
Kjøpsopsjonen angir prisen på boligen ved
oppstart av leieforholdet Er frivillig og gir en rett, menn ingen plikt for leie om å benytte opsjonen.

FINANSIERING:
Finansieringsavtale for opsjonshaver etablerer med valgt bankforbindelse.
Kjøpspris og finansieringsløsninger som er gunstig for leie/kjøper.