- Det er greit å utvide horisonten litt, sier HABO-direktør Richard Olsen. Snart kan boligbyggelaget tilby sine medlemmer boliger i Rakkestad med det populære Leie før eie-konseptet.

Kort fortalt er Leie før eie beregnet på de som har økonomi til å klare å betjene leie- og driftskostnader, men som ikke har tilstrekkelig egenkapital for å få lån til å kjøpe bolig. Suksessformelen er at beboerne beholder eventuell prisøkning på leiligheten, og kan benytte denne som egenkapital for å kjøpe når som helst. På den måten har HABO bidratt til å hjelpe mange førstegangsetablerere inn på boligmarkedet.

- Vi har hatt kjempesuksess med Leie før eie både i Halden og Sarpsborg, og jeg er sikker på at de vil bli like etterspurt i Rakkestad, sier HABO-direktøren.

Bjørnstad Bygg

Det er på trinn 2 på byggefeltet «Nye Fladstad» tett på Rakkestad sentrum at HABO har inngått samarbeid med den lokale entreprenøren Norgeshus Bjørnstad Bygg om delt eierskap for 32 boenheter, fordelt på 4 like seksmannsboliger og én åttemannsbolig.

- Bjørnstad Bygg er en veletablert og erfaren boligutvikler, og som har bygd flotte boliger på det samme området. Jeg er helt trygg på at dette vil bli veldig bra.

Også Bjørnstad Byggs daglige leder Odd Arvid Bjørnstad har stor tro på et fruktbart samarbeid med HABO, og kan fortelle at det ikke er etablert nytt borettslag i Rakkestad siden 2006.

- Så det er på høy tid, fastslår han.

- Det nedre området på tomtefeltet er godt egnet til dette konseptet, og som kompletterer helheten. Vi har vært veldig bevisste nettopp på å skape en helhetlig løsning og skape noe bra for innbyggerne.

Les mer om konseptet Leie før eie!

 

Her på Fladstad i Rakkestad bygges det 32 boenheter beregnet på Leie-før-eie.
Fra venstre ser HABOs økonomi- og forvaltningsleder Anne Wahlstrøm og prosjektleder Stian Aleksander Grytøyr,  eiendomsmegler Jan-Marcus Lilledal fra DNB Eiendom Halden og HABO-direktør Richard Olsen. Deretter følgende fra Bjørnstad Bygg: Prosjektleder Håvard Kvisler, daglig leder Odd Arvid Bjørnstad og prosjektleder Marius Aadalen. Fra det nye nabolaget er det kort vei til barnehage, småskole og ungdomsskole.

 

Prosjektlederne Marius Aadalen (t.v.) og Stian Aleksander Grytøyr, henholdsvis fra Bjørnstad Bygg og HABO, gleder seg over godt samarbeid dem i mellom.

 


HABO samarbeider med den lokale entreprenøren Norgeshus Bjørnstad Bygg om delt eierskap for 32 boenheter, fordelt på 4 like seksmannsboliger og én åttemannsbolig.

(illustrasjonsfoto)