Banner Minimer
Teknisk

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Av og til er behovet innlysende, som f.eks. når taket lekker, dører og vinduer råtner, og vann og avløpsinstallasjoner begynner å sprekke. Det er ikke godt vedlikehold. Et godt vedlikehold er planlagt vedlikehold. Ved å tegne en utvidet forretningsføreravtale med HABO s tekniske avdeling tilbys boligselskapene løpende oppfølging av bygningsmassen og planlagt periodisk vedlikehold som innarbeides i boligselskapenes langtidsbudsjetter.

Teknisk avdeling i HABO har ansatte med solid kompetanse og bred erfaring fra alle faser i en rehabiliterings- eller byggeprosess. Dette gjør at vi kan svare på alle typer spørsmål og ta på oss de fleste oppgaver av tekninsk karakter. Vi har lang erfaring med å bistå og lede prosjekter som boligselskapene ønsker å gjennomføre. Alt fra små prosjekter helt opp til 50 millioner.

 

Vi har kompetanse innen:

  • Utvendig og innvendig rehabilitering og vedlikehold
  • Forsikringssaker
  • Prosjektoppfølging og byggeledelse
  • Takst og tilstandsrapporter
  • Vedlikeholdsrapporter med årlig oppfølging ved inngåelse
    av BEVAR - vedlikeholdsavtale
  • Energimerking