Banner Minimer
HABOs styre og vedtekter

Styret i HABO blir valgt av generalforsamlingen. Styret er det høyeste organet i Boligbyggelaget mellom generalforsamlingene. HABO sitt styre er satt sammen slik etter siste generalforsamling som var 6. juni 2018

 

Stein Viken      styreleder 
Bjørn Thorvik     nestleder 
Else-Marie Andersen Guldahl     styremedlem 
Stein E. Murud     styremedlem 
Jan-Erik Solheim     styremedlem ansattes representant

 

Se HABOS vedtekter her