Banner Minimer
Aktuelt
Hvordan ønsker vi å bo i framtida?

Framtidens boligbehov har NBBLs Framtidsprosjekt jobbet med siden forrige Landsmøte. Prosjektet har fokusert spesielt på ungdom og eldres ønsker for framtidens boliger.
 
Sammen med Institutt for Framtidsforskning i København har prosjektet utviklet fire Framtidsscenarier for å gi en mulig overordnet beskrivelse av Norge og boligsektoren i 2030. 

For å illustrere det særegne ved hvert scenarie, er det et representativt eldre par - Bjørg og Rune som er i en flytteprosess i hvert scenarie.

Hvilke forventninger og behov har Bjørg og Rune til sin nye bolig? Og hvilke rammebetingelser har de i Norge i 2030? - Dette er ikke et forsøk på å komme med noen framtidsfasit, derimot ønsker vi å inspirere boligsektoren og da spesielt boligbyggelagene til å tenke framover.

Johansen understreker at hele Framtidsprosjektets arbeid er tilgjengelig for alle som er interessert. -På NBBLs nettsider er alt Framtidsprosjektet har produsert samlet på www.nbbl.no/framtidsprosjektet. Rett etter landsmøtet lanserer vi en egen nettsside som blir viet spesielt til vårt scenarieprosjekt.

Johansen forklarer at her vil du finne en multimediepresentasjon av hvert scenarie og litt informasjon om hvordan og hvorfor jobbe med scenarier.
 

 Kategori: Aktuelt
| | Tips en venn: Epost