Banner Minimer
Aktuelt
HABO har ikke bygd sin siste bolig!
i følge  HA av lørdag 28. april kan det se slik ut. Dette stemmer ikke. HABO har fortsatt som formål å bygge boliger og forvalte disse.
 

Fra den spede start i oktober 1945 og frem til i dag er det ingen tvil om at HABO har vært en stor bidragsyter til boligbyggingen i Halden. Ting er ikke statisk, så i løpet av vel 66 år har mye endret seg.  Boligbyggelagene ble stiftet i en tid da det var mangel på boliger. HABO og Boligbyggelagene i resten av landet fikk, slik det står i artikkelen, tilgang på billige tomter som ble bebygd.   Kjøperne sto i kø.

I 2012 er situasjonen en helt annen. I Halden har de fleste muligheter til å skaffe seg en bolig der de måtte ønske å bosette seg.  I Halden kommune er det mer enn nok av ledige tomter. Det er bare å velge område og mange vil bo i enbolig. Det er i tillegg mange aktører på banen som bygger småhus eller rekkehus og selger en og en.  Det kan ikke boligbyggelaget gjøre. Det er ikke det som er vår byggemåte. Det betyr at skal vi som boligbyggelaget bygge leiligheter enten det er som rekkehus, eneboliger i kjede eller blokkleiligheter, er beliggenheten en avgjørende faktor. 
Styret og administrasjonene i HABO mener boligbyggelaget fortsatt har en plass som utbygger.  De som har lest lederne i HABO Bladet i 2011 bør ha fått med seg akkurat det. Vi må skaffe tomter der folk vil bo! Deretter må vi bygge gode boliger som kjøperne vil ha. Vi har akkurat tilegnet oss en slik tomt på Brekkerød II. Tomta er  på ca 10 mål.
Dette hadde vi ikke gjort om vi ikke hadde ambisjoner om å bygge!

Ja, konkurransen er stor, det behøver ikke være negativt.  Vi må legge vekt på andre kvaliteter enn konkurrentene. Vårt mål er å bygge Husbankfinansierte boliger og stifte borettslag.  Borettslagsmodellen gir kjøperne stor frihet til å velge finansieringsform av boligen.  I bunn ligger innskudd på anslagsvis 40 % av kostprisen, resten kan være felleslån i Husbanken eller, om man har mye egenkapital, kan all gjeld innfris. Hele boligen er da betalt og man sitter tilbake med null fellesgjeld. Da betales ingen kapitalkostnader i form av renter og avdrag.  De månedlige felleskostnadene består da av bygningsforsikring, kommunale avgifter, vedlikehold av bygningsmasse og fellesarealer med mer.

 

Av omsorgsboliger er alle bortsett fra Bygga, organisert som borettslag. De aller fleste er bygd av HABO i samarbeid med kommunen på 90 tallet. Vi bygger gjerne flere omsorgsboliger både for eldre og funksjonshemmede i samarbeid med kommunen.

Uten å gå nærmere inn på hvorfor vi ikke har bygd de sju siste årene, minner jeg om at vi hadde finanskrise i 2008. Da var det mange boligbyggelag og andre utbyggere som led store tap pga usolgte boliger. Flere av disse kom seg ikke gjennom krisen.

Som leder av Halden boligbyggelag må jeg presisere at HABO fortsatt har som målsetting å bygge og å forvalte boliger i Halden.    

Eli K. Andreassen

Adm. Dir.

 


| | Tips en venn: Epost