Banner Minimer
Aktuelt
HABO, DNB og Postbanken Eiendom under samme tak

 

 
Finanssenteret i HABO-bygget
 
DnB Nor er nå på plass i HABO-bygget, som en del av fusjonen med Postbanken. Det gir deg som kunde enkel tilgang både til boligmarkedet og alle finansielle tjenester på samme sted.
 
- Det er en styrke for vår kunder, og det er en berikelse for vårt miljø! Slik beskriver HABOs direktør Eli Kristin Andreassen DnB NORs tilstedeværelse i samme bygg.
Hun forteller samtidig at hun ikke har hørt noe negativt om at det er DnB NOR som nå viderefører de tjenestene Postbanken tidligere utførte.
Postbanken har tidligere holdt hus på samme sted, men gjennom fusjonen med DnB NOR, har kundene fått tilgang et langt større spekter av tjenester enn tidigere.
- Mange av våre medlemmer har behov både for eiendomsmegler- og banktjenester, og det er naturlig at de benytter seg av det totale tilbudet vi har under samme tak, sier hun. 
 
Fornøyde banksjef
Også DnB NORs banksjef Jens Elias Ek er svært fornøyd med å være på plass i Busterudgata 31. Den offisielle åpningsdagen var 5. september. Etter en kort tids innkjøringsperiode, er alt av utstyr og bemanning nå på plass. I alt er det 8 ansatte knyttet til bank- og finansieringsvirksomheten for private og bedriftsmarkedet i huset.
Han ser mange fordeler i at filialen har flyttet fra Storgata i sentrumskjernen til litt mer romslige omgivelser i Busterudgata. Her er det parkeringsmuligheter uten parkometer, det er ankel adkomst og busstrase rett på utsiden.
 
En god prosess
Det skapte naturlig nok en viss usikkerhet, spesielt blant Postbankens kunder, da fusjonen ble kjent. Ek kan fortelle at prosessen har forløpt svært godt, ikke minst takket være en god dialog med kundene.
- Alle kundene ble oppringt av sin personlige rådgiver, hvor de ble forklart hva som skulle skje. På den måten ble de trygge på at de fikk tilgang til alle sine tidligere tjenester på samme måte som før. I tillegg til at de fikk ta del i et større tjenestetilbud. De aller fleste så den tryggheten og de fordelene dette ga, sier han.
 
Samles under samme logo
Fram til nå har navnene Postbanken og DnB NOR fortsatt vært benyttet, selv om alle kundene ble overført til en felles kundebase rundt påsketider. Den 11. november blir det imidlertid lansert en ny logo og nytt design, og navnet vil kun være DNB.
Samtidig betyr det at også du som tidligere Postbanken-kunde da skal logge deg inn med dnb.no når du skal logge deg inn i nettbanken.
Heller ikke dette tror Ek vil være noe problem, da DnB-navnet er blitt innarbeidet over såpass lang tid.
 
 
 
Liten endring
Bortsett fra navnet, har det ikke vært store endringene for kundene. De fleste tidligere postbanken-kundene har forholdt seg til den samme rådgiveren, de har beholdt kontonummerne og avtaler. I tillegg har de kunnet benytte de samme kortene - inntil de nå får tilsendt nye med nytt DNB-design.
Ek påpeker at fusjonen slett ikke går på bekostning av nærheten til kundene. Her står de til rådighet for kundene som før.
 
Stor nytteverdi
Ek ser også nytteverdien for alle parter at de nå er samlet under samme tak i HABO-bygget, og beskriver totaltilbudet som et finanssenter.
- Flere HABO-medlemmer som har hatt behov for rask finansiering ved en eiendomshandel, har opplevd lang ventetid hos sin bankforbindelse. Da har de henvendt seg til oss for å få rask hjelp og rådgiving, og på den måten kunnet sikre seg leiligheten eller boligen de har ønsket. Vi ser allerede positive ringvirkninger av dette samspillet, sier han.
 
Stortrives vegg-i-vegg
Med HABO vegg-i-vegg, og Postbanken Eiendom og DNB i samme lokaler, er det med andre ord ekstrem kort avstand mellom tjenesteyterne i HABO-bygget. Det reflekterer også de raske veiene mellom tjenestene du som kunde måtte ha behov for når det gjelder å skaffe eller selge bolig, samt finansielle behov.
- Vi kjente de fleste ansiktene fra før, og de nye har vært et hyggelig bekjentskap. Med større aktivitet og flere ansatte i bygget, gir det også et positivt sosialt aspekt for oss alle, sier HABOs direktør Eli Kristin Andreassen.
 
 
 
Med DnB NOR på plass i HABO-bygget, er miljøet blitt et kraftsenter for eiendom og finansielle tjenester. Vi ser fra venstre ser vi Jan Erik Bakke, Ole Christian Gjerlaugsen, Lisbeth Paulsen, Linda Torp, Unn Elisabeth Karlsen, Jon Erik Nesle, Helene Løvhaug, Kari Olsen, Tor Erik Braathe, Øystein Undrum og Jens Ek.

| | Tips en venn: Epost